Konsultacje online

Platforma konsultacyjna Polska Genetyka to nowy sposób na kontakt pomiędzy pacjentem, a lekarzem.

Zarezerwuj konsultację

Dzięki platformie uzyskasz możliwość:

  • kontaktu z wybranym lekarzem genetykiem klinicznym przez telefon, czat lub wideo,
  • udostępnienia lekarzowi wyników swoich badań laboratoryjnych oraz ich skonsultowania,
  • zakupu badań, które zleci Ci lekarz podczas konsultacji.

Pobierz ulotkę »

Założenie konta w systemie jest całkowicie darmowe i umożliwia wybór formy kontaktu oraz terminu konsultacji z lekarzem.

Wiadomości i pliki przesłane lekarzowi za pośrednictwem systemu stanowią dokumentację medyczną i są chronione zgodnie z najwyższymi standardami.

Życzymy udanych konsultacji!
 

Nasi konsultanci

lek. med. Katarzyna Końska

Lek. med. Katarzyna Końska
Genetyk kliniczny

Specjalista genetyki klinicznej, zajmuje się diagnostyką chorób dziedzicznych, niepowodzeń położniczych i predyspozycji do nowotworów. Ukończyła Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2005 roku. W latach 2005-2012 pracowała w Szwecji, gdzie zdobywała doświadczenie w Zakładzie Genetyki Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Uppsali.

Zarezerwuj konsultację

Prof. UM. dr hab. n. med. Aleksander Jamsheer
Genetyk kliniczny

Specjalista genetyki klinicznej i laboratoryjnej genetyki medycznej, zajmujący się diagnostyką i poradnictwem genetycznym w chorobach dziedzicznych człowieka, wadach wrodzonych, niepowodzeniach rozrodu, zaburzeniach rozwojowych u dzieci oraz analizą genetycznych predyspozycji do zachorowania na nowotwory złośliwe.  Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 2005-2007 pracował w Warszawie, m. in. w Instytucie Matki i Dziecka. Od 2007 roku związany jest z Centrum Genetyki Medycznej GENESIS w Poznaniu oraz Katedrą i Zakładem Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jako stypendysta DAAD, odbył staże zagraniczne w Niemczech oraz USA. Autor licznych publikacji naukowych w dziedzinie genetyki medycznej i genetyki człowieka.

Zarezerwuj konsultację

Prof. dr hab. med. Maciej Krawczyński
Genetyk kliniczny

Profesor zwyczajny w Katedrze Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w której kieruje jedyną w Polsce jednostką wyspecjalizowaną w badaniach naukowych nad genetycznie uwarunkowanymi chorobami oczu Pracownią Poradnictwa Genetycznego w Chorobach Narządu Wzroku. Jest również członkiem Zarządu Centrum Genetyki Medycznej GENESIS w Poznaniu oraz Konsultantem Wojewódzkim w zakresie genetyki klinicznej dla województwa lubuskiego. Posiada 30-letnie doświadczenie w poradnictwie genetycznym i jest jedynym w Polsce specjalistą genetyki klinicznej, będącym jednocześnie specjalistą okulistyki. Jego główne zainteresowania naukowe, kliniczne i diagnostyczne dotyczą genetycznie uwarunkowanych chorób oczu oraz zaburzeń determinacji płci u człowieka, ale prowadzi również diagnostykę i poradnictwo genetyczne w pełnym zakresie genetyki klinicznej.

Zarezerwuj konsultację

Dr n. med. Magdalena Badura-Stronka
Genetyk kliniczny

Podwójny specjalista: z zakresu neurologii i genetyki klinicznej.
Ukończyła Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2001 roku, w 2007 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu nerwowego: chorób naczyniowych, otępienia, choroby Parkinsona, bólów głowy, miastenii, neuropatii, zespołów bólowych kręgosłupa i in. Diagnostyka chorób rzadkich, w tym rzadkich chorób układu nerwowego o podłożu genetycznym, szczególnie ją pasjonuje. Specjalizuje się w diagnostyce pacjentów z pląsawicą, ataksjami, chorobami mięśni, polineuropatiami dziedzicznymi, paraparezami spastycznymi, dystoniami. Konsultuje również pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołami wad, niepowodzeniami ciążowymi, innymi problemami o etiologii genetycznej (trombofilia, hemochromatoza, zespół Gilberta, niskorosłość, kraniostenozy i inne). Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, European Academy of Neurology, Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, European Society of Human Genetics. Cały czas dokształca się i rozwija naukowo. Jest również konsultantem z zakresu genetyki klinicznej w kilku poznańskich szpitalach.

Zarezerwuj konsultację

Dr Renata Glazar
Genetyk kliniczny

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Związana z poradnictwem genetycznym od początku pracy zawodowej. W latach 1990-2000 asystent w Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej UM w Poznaniu. Obok pracy w poradni genetycznej odbywa konsultacje genetyczne w oddziałach szpitalnych (od ponad 25 lat przeprowadza konsultacje u dzieci w oddziałach noworodkowych). Związana z Centrum Genetyki Medycznej GENESIS od początku jego istnienia. Zajmuje się diagnostyką i poradnictwem genetycznym w: chorobach dziedzicznych, wrodzonych wadach rozwojowych, zaburzeniach rozwoju somatycznego (zaburzenia wzrastania, dojrzewania) i umysłowego (niepełnosprawność intelektualna, autyzm), niepowodzeniach rozrodu, poradnictwie prenatalnym oraz genetycznej predyspozycji.do zachorowania na nowotwory złośliwe. Ponadto, aktywny członek Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych, w ramach którego weryfikuje rozpoznania rzadkich wrodzonych wad rozwojowych i zespołów wad. Członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.

Zarezerwuj konsultację

Dr n. med. Karolina Matuszewska
Genetyk kliniczny

W 2009r. ukończyła studia na wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od początku pracy zawodowej związana z Poradnią Genetyczną w Poznaniu gdzie udziela konsultacji genetycznych w zakresie m.in. wad wrodzonych, niepełnosprawności intelektualnej, cech dysmorfii u dzieci a także genetycznej predyspozycji do chorób nowotworowych. Poza tym pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej UM w Poznaniu. W głównym kręgu zainteresowań zarówno klinicznych jak i naukowych znajduje się badanie genetycznych przyczyn niepowodzeń rozrodu głównie poronień czego owocem była obroniona w 2019r. rozprawa doktorska na temat zastosowania nowoczesnych metod diagnostyki cytogenetycznej i molekularnej  w badaniu kosmówek po poronieniu. Badania zrealizowane w ramach pracy doktorskiej aktualnie są kontynuowane w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Identyfikacja jednogenowych przyczyn poronień nawracających, z wykorzystaniem techniki sekwencjonowania nowej generacji (NGS)”. Poza poradnictwem dzieci i osób dorosłych również konsultant w zakresie genetyki klinicznej w Centrum Diagnostyki Prenatalnej w Poznaniu. Uczestnik wielu polskich i zagranicznych konferencji naukowych oraz autor i współautor publikacji naukowych. Aktywny członek sekcji Dysmorfologicznej, sekcji Diagnostyki Prenatalnej działających przy Polskim Towarzystwie Genetyki Człowieka oraz European Society of Human Genetics.
Zarezerwuj konsultację

Dr Marzena Wiśniewska
Genetyk kliniczny

Specjalista genetyki klinicznej oraz chorób dziecięcych, zajmuje się diagnostyką i poradnictwem genetycznym w chorobach genetycznie uwarunkowanych, wrodzonych wadach rozwojowych, zespołach z cechami dysmorfii o nieustalonej etiologii, niepowodzeniach rozrodczych, zaburzeniach rozwojowych dzieci oraz oceną predyspozycji do chorób nowotworowych. Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu, od ponad 30 lat pracownik naukowo – dydaktyczny Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej UM w Poznaniu. Od początku powstania przyjmuje pacjentów w Poradni Genetycznej Centrum Genetyki Medycznej Genesis w Poznaniu i Zielonej Górze. Udziela porad genetycznych pacjentom anglojęzycznym. Autor i współautor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu genetyki klinicznej, szczególnie wrodzonych wad rozwojowych w czasopismach polskich i zagranicznych.
Zarezerwuj konsultację