Loading...
Strona główna»Badania»Ginekologia»Diagnostyka prenatalna

Nieinwazyjne genetyczne badania prenatalne NIPT

Nieinwazyjne testy prenatalne NIPT (ang. Noninvasive Prenatal Testing)  oparte są na analizie wolnego (pozakomórkowego) DNA płodu, cffDNA (ang. cell free fetal DNA), obecnego we krwi matki i  stanowią kolejną generację metod statystycznej oceny ryzyka wad płodu. Ryzyko aberracji chromosomowych płodu wyliczane na ich podstawie posiada czułość zbliżoną do czułości diagnostycznych inwazyjnych badań cytogenetycznych wykonywanych w materiale z amniopunkcji [...]

Nieinwazyjne genetyczne badania prenatalne NIPT2019-10-17T07:22:21+02:00

Badania genetyczne w płynie owodniowym

Mikromacierz kliniczna w diagnostyce prenatalnej Analizowane punkty pomiarowe stosowanych mikromacierzy CGX pokrywają istotne z punktu widzenia cytogenetyki regiony, w tym ponad 245 regionów powiązanych ze znanymi zespołami chorobowymi o podłożu cytogenetycznym oraz co najmniej 980 genów o dużym znaczeniu funkcjonalnym. Odnosi się to także do regionów przyległych do centromerów i położonych w sąsiedztwie telomerów. Badania z zastosowaniem mikromacierzy wykazały, [...]

Badania genetyczne w płynie owodniowym2019-10-17T07:43:58+02:00