Loading...
Strona główna»Badania»Ginekologia»Diagnostyka prenatalna

Nieinwazyjne genetyczne badania prenatalne NIPT

Nieinwazyjne, genetyczne testy prenatalne – proste i bezpieczne badanie krwi dające wyniki o bardzo wysokiej wiarygodności. W ciągu ostatnich kilku lat doszło do istotnego przełomu w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej. Zawdzięczamy to wprowadzonym na rynek w 2011 roku badaniom przesiewowym, polegającym na ocenie wolnego DNA płodu ,  (ang. cell free fetal DNA, cffDNA) w krwi ciężarnej. Rozwój tej metody [...]

Nieinwazyjne genetyczne badania prenatalne NIPT2021-01-18T10:44:26+01:00

Badania genetyczne w płynie owodniowym

Mikromacierz kliniczna w diagnostyce prenatalnej Analizowane punkty pomiarowe stosowanych mikromacierzy CGX pokrywają istotne z punktu widzenia cytogenetyki regiony, w tym ponad 245 regionów powiązanych ze znanymi zespołami chorobowymi o podłożu cytogenetycznym oraz co najmniej 980 genów o dużym znaczeniu funkcjonalnym. Odnosi się to także do regionów przyległych do centromerów i położonych w sąsiedztwie telomerów. Badania z zastosowaniem mikromacierzy wykazały, [...]

Badania genetyczne w płynie owodniowym2019-10-17T07:43:58+02:00