Loading...
Badania2019-07-15T07:11:17+02:00

Diagnostyka przyczyn niepłodności

Niepłodność definiowana jest jako niemożności zajścia w ciążę w okresie minimum 1 roku współżycia w celach prokreacyjnych, bez stosowania środków antykoncepcyjnych. Zaburzenia prokreacji [...]

Diagnostyka materiału poronnego

Badanie materiału z poronienia pozwala na ustalenie jego przyczyny, a tym samym pozwala lekarzowi nakreślić kierunek dalszej diagnostyki. Informacje wynikające z analizy genetycznej [...]

Terapia onkologiczna

Testy genetyczne wykonywane w tkankach nowotworowych pozwalają ocenić charakterystykę nowotworu, jego klasyfikację, a także dobór odpowiedniego leku (tzw. terapia celowana molekularnie). Indywidualizacja leczenia [...]

Markery ryzyka chorób nowotworowych

Rak piersi i jajnika Badania z zakresu analizy genomu służące profilaktyce onkologicznej wykonywane są zarówno u osób zdrowych, ale obciążonych wywiadem rodzinnym jak [...]

Genetyka chorób rzadkich

Diagnostyka genetyczna w autyzmie Nieodłącznym elementem diagnostyki dziecka z autyzmem powinna być konsultacja genetyczna połączona z wykonaniem testów genetycznych. Lekarz genetyk podejmuje próbę [...]

Ojcostwo i pokrewieństwo – test DNA

W krajach, w których ustawodawstwo dopuszcza proces sądowy o ustalenie ojcostwa, badania umożliwiające określenie stopnia pokrewieństwa pomiędzy ludźmi nabrały istotnego znaczenia. Ponieważ takie [...]